Актуално

НОИ съобщи колко струва закупуването на осигурителен стаж

Без промяна от началото на 2023 г. остава сумата, която лицата внасят за така нареченото закупуване на осигурителен стаж – 140,58 лв. за всеки недостигащ месец. Тази сума няма отношение към увеличението на минималната работна заплата, а се изчислява като процент (19,8 на сто) от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, родени преди 1 януари 1960 г., определен със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен в разпоредбите с удължено действие на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г., се запазва без промяна от началото на тази година – 710 лв, съобщават от Националния осигурителен институт (НОИ)

Така до приемането на Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2023 г. размерът на минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица остава 710 лв., съответно и сумата за закупуването на един месец осигурителен стаж – 140,58 лв. (19,8 %  от 710 лв.), пише Дарикнюз.

Възможностите за закупуване на осигурителен стаж са определени в Кодекса за социално осигуряване, като вариантите за внасяне на необходимите вноски са два: за времето на обучение при завършено висше или полувисше образование, както и за периода на докторантура, или до 5 години при недостигащ стаж за пенсиониране по общия ред.

Пенсионерите с начална дата на пенсията през деветмесечието на 2022 г., откупили осигурителен стаж до 5 години, е 2679, като средният брой месеци недостигащ стаж на едно пенсионирано лице е 23,25. За цялата 2021 г. броят пенсионери с новоотпуснати пенсии, откупили осигурителен стаж до 5 години, е 3840, а средният недостигащ стаж – 22,18 месеца.

След дебат продължил над два часа, народните представители приеха на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване, внесен от Мустафа Карадайъ и група народни представители. Това стана със 131 гласа “за”, 31 гласа “против” и 38 гласа “въздържали се”.

Със законопроекта се предлага периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл.7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица да се зачитат за действителен стаж при пенсиониране. Съгласно мотивите на законопроекта с тези допълнения ще се даде възможност на определени лица да допълнят своя стаж и да придобият пенсионни права, съобщи БГНЕС.

Според вносителя целта на предложения законопроект е допълване на дефиницията на понятието „действителен стаж“ в § 1, ал. 1, т. 12 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Кодекса за социално осигуряване (КСО) – периодите на наборна или мирновременна алтернативна служба, както и периодите, които се зачитат за трудов/осигурителен стаж по чл. 7 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (ЗПГРРЛ) да се зачитат за действителен осигурителен стаж при пенсиониране.

Предлаганите промени ще дадат възможност на около 2 хил. лица с недостигащ около две години осигурителен стаж да се възползват от правата за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 от КСО. Годишно по този ред придобиват право на пенсия около 10 хил. лица. При среден размер на получаваната пенсия 314,50 лв. се очаква средномесечният допълнителен разход за тях да бъде в размер на 629 хил. лв., а на годишна база увеличението да бъде малко над 7,5 млн. лв., която сума няма да застраши финансовата стабилност на Фонд „Пенсии“ на Държавното обществено осигуряване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *