Основната цел на проекта е да се разработи Интегрирана информационна система за пенсиите (ИИСП) и на Електронно осигурително досие за пенсията за всяко осигурено лице и самоосигуряващ се, пише pariteni.bg

Фокусът на дебата беше насочен към пенсиите като основна дейност на НОИ. Бе посочено, че проектът стартира с дигитализация на приоритетните процеси по отпускане и изплащане на пенсиите и добавките и надграждане на административните услуги, свързани с тях.

„Работата ни е насочена към консолидирането на различни информационни източници за осигурителен стаж и доход за пенсия и други документи и данни, необходими при пенсиониране“, заяви Николай Данчев, директор на дирекция „Информационни и комуникационни технологии“ в НОИ и ръководител на проекта. Той допълни, че сред задачите е и обединяването на различните информационни ресурси за доставянето и използването на тези масиви в разработената информационна система.