Актуално

Фондация изследва достойното стареене на жените в България

Фондация “Солидарност в действие” е изработила изследователски доклад за достойното стареене на жените в България, съобщиха от организацията. От неправителственото сдружение разказаха за БТА за работата си по проекта.

Документът, озаглавен “Не е късно за мечти: достойното стареене на жените в България”, е подготвен на базата на анализ на европейските и световните политики към остаряването, наред с провеждането на интервюта с възрастни жени с различни демографски профили и в разнообразни житейски ситуации от малки населени места и от градовете Радомир и София.

На базата на тези и други източници докладът представя обобщено приоритетите и съображенията, които следва да информират разработването и осъществяването на смислени местни политики за възрастните хора в България. В заключението на доклада предлагаме процес за изработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени места и със застаряването и намаляването на населението на България в по-общ план, чрез тристранно сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и държавния апарат на местно и национално ниво, отбелязват от организацията.

Пред БТА Мая Николич от неправителствената организация разказа, че това, което те виждат като следващи стъпки по посока на осигуряване на достойно живеене на възрастните хора в страната, е да се създаде национална мрежа от организации, която да работи върху тези въпроси, включително в посока създаване на законопроекти свързани с остаряването.

Според изследователите основните системи на обществото в България – икономическа, пазар на труда, образование, здравеопазване, пенсионно осигуряване, системата за социална защита и дългосрочни грижи, са силно засегнати от пандемията от КОВИД-19, което налага мерки на национално ниво за стабилизиране и възстановяване с участието на голям брой заинтересовани страни. Сред тези мерки трябва да се обърне специално внимание на уязвимите групи, включително възрастните хора.

Пандемията КОВИД-19 показа, че дигиталните дейности са жизненоважни за всички възрастови групи. Тъй като технологиите непрекъснато се променят, възрастните хора трябва да бъдат обучавани в цифрови умения, е друг извод на изследователите.

Според тях в страната ни нараства необходимостта институциите да предприемат допълнителни интегрирани действия за адаптиране на ключови сектори като заетост, здравеопазване, образование, социално осигуряване и социално подпомагане към процеса на застаряване.

Анализът на изследователите е показал, че в оперативните документи за остаряването в България през последните години са очертани ключови мерки, които никоя от правителствените институции не е разпознала като своя отговорност досега и на които трябва да се обърне внимание в бъдеще. Сред тях са насърчаване на предлагането на стоки и услуги, адаптирани към нуждите на възрастните хора; подобряване на отношението към възрастните хора и на медийната среда срещу възрастовата дискриминация; укрепване на капацитета на заинтересованите страни по отношение на политиките за възрастните хора; създаване на благоприятна среда за активно остаряване в малки и отдалечени райони.

Необходимо е да има сътрудничество между възрастните хора, гражданското общество и политическите организации, отбеляза още Николич. В заключението на самия доклад има и конкретни препоръки за това как всяка една от тези три страни – възрастни хора, гражданско общество и политически институции, могат да участват в този процес, допълни тя. Предложена е от фондацията ролева конфигурация за тристранно участие “отдолу нагоре” в процеса на изработване на политики за решаване на проблемите, свързани с остаряването на хората в общностите на малките населени меса, и със застаряването и намаляването на населението на България като цяло.

Настоящия изследователски доклад е издание на фондация “Солидарност в действие”, разработено в рамките на 18-месечен проект, финансиран от Български фонд за жените. научен ръководител на проекта е д-р Таня Рейтан Маринчешка, а координатор Маги Назер. Сред целите на проекта проучването и документирането на нуждите на възрастните жени в социален, икономически, политически, здравословен и образователен план с активното включване на представителки на таргет групата в ролята на информантки; да ангажира в обществен диалог представители на обществени институции, граждански и бизнес организации с отношение към възрастните хора за предприемане на мерки за подобряване на условията за успешното стареене сред възрастните жени; да ангажира в обществен диалог представители на широката общественост с цел повишаване на чувствителността спрямо потребностите на възрастните жени и тяхната специфична позиционалност и профил на уязвимост за насърчаване на индивидуалните, колективните и институционалните усилия за тяхното овластяване.

Ние сме базирани в Радомир и затова в рамките на това изследване намерихме хора от малките населени места в тази община. Самото изследване обаче не е фокусирано само върху община Радомир, отбеляза още Николич и добави, че дейността им се развива и на национално ниво в зависимост от проектите, с които се занимават.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *