Актуално

Подвижна урна ще позволи на избирателите с трайни увреждания в Община Горна Оряховица да гласуват

Със заповед № 696/14.03.2023г. на Кмета на Община Горна Оряховица е образувана Подвижна избирателна кутия за гласуване на избиратели с трайни увреждания.
До 27.03.2023г. включително, съгласно чл. 37 от Изборния кодекс, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното помещение, могат да заявят желанието си да гласуват с подвижна избирателна кутия в изборите за Народно събрание, насрочени на 02.04.2023г.
Заявлението трябва да е саморъчно написано и може да бъде подадено чрез писмо, факс или от упълномощено лице, както и в електронна форма, по постоянния или настоящия адрес на избирател, когато е направено искане за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, съгласно чл. 36 от Изборния кодекс.
В заявлението (Приложение № 67-НС) се посочват имената на избирателя, ЕГН, постоянният адрес или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от Изборния кодекс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *