Актуално

Омбудсманът поиска право на добавка от пенсията на починал партньор и при фактическо съжителство без брак

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния вицепремиер и социален министър Лазар Лазаров във връзка с критериите за отпускане на добавка от пенсията на починал съпруг или съпруга, според който преживелият трябва да е в граждански брак с починалия си партньор – чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване. Това съобщават от пресофиса на обществения защитник. Поводът за препоръката са зачестилите жалби от засегнати граждани, които са живели в режим на съвместно съжителство.

„В качеството си на застъпник за правата на гражданите, бих искала да насоча вниманието Ви към въпроса, с оглед съществуващата тенденция все по-малко хора да създават семейства, без да сключват граждански брак по смисъла на Семейния кодекс, като живеят на семейни начала. От друга страна, значителен е и броят на самотните възрастни хора, които в по-късен етап от живота си намират партньор, с когото да изживеят старините си и взаимно да си помагат, но без да сключват граждански брак“, пише омбудсманът.

Диана Ковачева подчертава, че на практика липсва механизъм за адекватна подкрепа от държавата към такива лица. Тя е категорична, че сключването на граждански брак се основава на свободната воля и избор на хората, като поражда редица правни последици, които включват освен права, но и задължения за съпрузите например за издръжка, за солидарна отговорност към кредитори и други, каквито задължения не важат за граждани, живеещи и живели във фактическо съжителство и в общо домакинство.

„Вярно е, че съжителството в условията на граждански брак не довежда до различен принос на съпрузите в осигурителната система спрямо тези, които не са в граждански брак и които живеят в режим на съвместно съжителство, но макар и осигурителните задължения да са сходни, възможностите за ползване на права от осигурителната система за лицата несключили брак и лицата, сключили граждански брак към момента са различни при починал партньор, респективно починал съпруг“, пише още омбудсманът. Ковачева посочва, че хората, които живеят във фактическо съжителство, нямат тези права и задължения, каквито имат съпрузите, включително и наследствени такива, затова и те не са в сравнимо сходно положение.

Диана Ковачева обръща внимание на факта, че все повече двойки живеят без брачна връзка във фактическото съжителство и това се очертава като основна форма за създаване на семейство. Тя посочва, че тази форма не е законодателно регламентирана в Семейния кодекс, въпреки че в различни закони е дадена легална дефиниция на това понятие.

В българския правен ред съществуват легални дефиниции на това понятие, добавя Диана Ковачева. Тя дава пример с допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – фактическо съжителство на съпружески начала е доброволно съвместно съжителство на съпружески начала на две пълнолетни лица, по отношение на които не съществува родство, представляващо пречка за встъпване в брак, което е продължило повече от две години и при което лицата се грижат един за друг и за общо домакинство.

Служебният министърът на финансите Росица Желева заяви при изслушване в парламента днес, че през първите четири месеца на миналата година най-значително растат социалните разходи – над 1,5 млрд. лева, в т.ч. разходите за пенсии се вдигат с 1,348 млрд. лева. Съгласно закона, пенсиите би трябвало да се актуализират, отбеляза тя.

БТА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *