АктуалноНовини

Обсъждат две увеличения на пенсиите от юли

Нова минимална работна заплата още от лятото, предвижда проект

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване, внесени от БСП. Те предвиждат две преизчислявания на пенсиите от юли.

Първото е пенсиите, отпуснати до 24 декември 2021 г., да се преизчислят от 1 юли тази година с процент 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане. А тези за трудова злополука и професионална болест да се преизчислят от същата дата със съответния коефициент по чл. 79, ал. 1.

Второто предложение е пенсиите за трудова дейност, отпуснати до края на 2020  г., също да се преизчислят от 1 юли, като индивидуалният коефициент на всеки се умножи по средномесечния осигурителен доход за страната за 2021 г.

В мотивите за промените е посочено, че при линия на бедност от 504 лева за тази година, минималната  пенсия е 467 лева, а средната – 725 лева. Към 1 януари 2023 г. пенсиите за трудова дейност, приравнени на минималния размер, са 44,8 на сто от всички трудови пенсии и 43,4 на сто от всички пенсии, пише паритени.бг
Освен това работодателите и синдикатите ще обсъдят и промени в Кодекса на труда, според които размерът на минималната заплата да се определя по новия механизъм, приет от предишното Народно събрание, но за тази година по изключение да бъде определен от Министерски съвет до 31 май и да влезе в сила от 1 юли.

Според промените минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на сто от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца, който включва последните две тримесечия на предходната година и първите две тримесечия на текущата година.

istock
На НСТС ще се обсъди и предложението на социалисти обезщетението за гледане на деца до 2 г. да се изравни с минималната заплата. Сега то е 710 лв.

Освен това Тристранката ще обсъди и Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, внесен от министъра на здравеопазването. Той предвижда да се увеличи броят на ТЕЛК в страната повече от два пъти спрямо настоящия им брой.

Друга промяна  предвижда кадровото осигуряване на териториалните комисии и ограничаване на броя на случаите, в които НЕЛК може да връща решенията на ТЕЛК за ново разглеждане в процедурите по обжалване.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *