Актуално

Пенсионери не дочакват възрастта за пенсия

Средната възраст на пенсиониралите се през 2022 г. българи с лична пенсия за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, чл.68а, чл.69а и чл.69б от КСО е 63,76 години, като през 2021 г. тя е била 63,59 години.

Работилите при условията на I и II категория труд са се пенсионирали средно на 62,5 години, а работилите при условията на III категория труд – на 64 години, показват данните на НОИ. Според експертите е отчетено слабо повишение във възрастта на пенсиониралите се по общия ред, което се дължи на нарастването на възрастта за пенсия с 2 месеца за жените и с 1 месец за мъжете всяка година. така под законоустановената пенсионна възраст (61 години и 10 месеца за жените и 64 години и 5 месеца за мъжете) са се пенсионирали 30,2% от новите пенсионери през 2022 г.

Причината за това е възможността за ранно пенсиониране по чл. 69б на КСО на работещите при тежки условия на труд. За сравнение, през 2021 г. 36% от новите пенсионери са били под законоустановената пенсионна възраст, пише Паритени.бг

Прави впечатление, че през 2022 г. относителният дял на лицата над 67-годишна възраст, които поради недостигащ стаж се пенсионират по чл. 68, ал. 3 от КСО, се е увеличил с 1,3 процентни пункта. Същата тенденция се наблюдава и през последните няколко години.

Хората, работили в сектор „Отбрана и сигурност“ и пенсионирали се през 2022 г., са на средна възраст 54,5 години. Средната възраст на новите пенсионери с лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване е 53,67 години, като за мъжете тя е 54,54 години, а за жените 52,70 години.

Както през 2021 г., така и през 2022 г., с най-висок относителен дял на новите пенсионери е възрастовата група „от 50 до 59 години“ – 42,1%. Намалява делът на новоотпуснатите пенсии в групата „от 60 до 64 години“.

 

НОИ
НОИ

 

Докато през 2021 г. той е 22,3%, то година по-късно вече е 21,7%. Нараства и делът на новоотпуснатите пенсии в най-високата възрастова група – през 2021 г. той е 6,4%, а през 2022 г. вече е 7,0%. Сред причините са както по-високата заболеваемост на населението в по-високите възрастови групи, така и по-трудното изпълняване на условията за пенсиониране по чл. 68, ал.1 и ал.2 от КСО.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *