60 Плюс БорбаБГНовини

Пенсионерските клубове от областта отчетоха дейността си

На отчетно-изборната конференция гласуваха подписка в подкрепа на декларация до Народното събрание за по-добър и достоен живот на възрастните хора в България

Миналата седмица в старата столица се проведе отчетно-изборната конференция на Великотърновската областна организация на Нов съюз на пенсионера. В клуба на ул. “Възрожденска” се събраха над 50 представители на общинските структури от цялата област. След избора на ръководство на форума с председател Нелушка Миновска,

председателят на Великотърновския областен съвет на пенсионерите Радка Маркова представи отчета на областната организация.

“Настоящата конференция провеждаме в много напрегната и динамична обстановка както във вътрешен, така и в международен план. (…) Но въпреки мизерните ни доходи ние сме жилаво племе – хора, които намират начин за смислен живот в клубовете на пенсионера, в мероприятия, приятелски раздумки, споделени радости и тревоги.”
Още в началото на доклада председателката изказа поименна благодарност на 11-те членове на Изпълнителното бюро, работили активно и самоотвержено през цялата година. След отчет на дейността им през годината, Радка Маркова обърна внимание на най-болния въпрос за намаляващата членска маса. “В областната ни организация до 2017 г. членуваха 144 клуба. Но след отцепването на общинските организации в Свищов, Лясковец и Елена същите намаляха на 112. Благодарение на г-жа Антоанета Генчева, която успя да сплоти еленската организация, от м. юни 2022 г. те отново са членове на Великотърновската областна организация.

За съжаление обаче, членската маса намалява драстично.

Ковид вълната отнесе много наши членове, а млади пенсионери нямат мотивация да се включват… Организационното състояние на общинските организации започна да се възстановява в предишното си състояние след ковид изолацията. ИБ на общинските организации провеждаха редовни заседания, на които са решавани въпроси, засягащи дейността им. Но все още има какво да се желае. Преди всичко набиране на нови членове, увеличаване на членската маса. Тук искам да благодаря на г-жа Узунова и г-н Топалов, както и на г-жа Пенчева, които, макар и за кратко време, промениха коренно в положителна посока работата на общинските организации в Стражица, Златарица и Елена.”
Отчитайки културно-масовата и художествената дейност по общини, Радка Маркова подчерта, че тези области са най-значителната част от общата дейност на организацията.
“Във връзка с честването на празниците от празнично-обредния календар се организира

цяла палитра от различни мероприятия

– от честване на бележити исторически дати, християнски празници, рождени дни на членовете, до златни и диамантени сватби, различни обреди и обичаи, които трябва да се предадат, усвоят и запазят от младото поколение…”
Въпреки трудността да се изброят всички събития, председателката направи преглед на проведените през годината основни културни събития по общини. Тя подчерта и неразривната връзка на КПИ с градските и селски читалища: “…двете организации е добре да работят в тясно сътрудничество, тъй като членовете в тях са едни и същи. Добре е да има сътрудничество и с младежките клубове и училищата, където има такива.”
Специално място в доклада беше отделено на

връзките на областната организация с други подобни в България.

Пътуващите семинари, срещи и съвместни чествания спомагат за заздравяване на връзките и обмяната на опит между клубове и организации от цялата страна.
Отчитането на мероприята от спортно-туристическия календар предизвика оживление и емоционални коментари. В заключение г-жа Маркова изрази благодарност за неуморния труд на най-активните ръководители и членове в организацията.

“Обществената работа е трудна, неизмерима и най-вече неблагодарна,

затова благодаря на тези колеги, които самоотвержено отдават сили и време, проявават упоритост, постоянство и търпимост към капризите на някои хора… Искам да благодаря на всички вас – председателите и членовете на общинските и клубни ръководства… за дейността, която организирате и провеждате, за активния и разнообразен живот, който зарежда пенсионерите с бодрост и настроение. На всички Вас от името на Областния съвет на НСП и лично от мое име пожелавам здраве, бодър дух и творчески успехи. Нека дните си изпълним с красота, а душите с любов и най-вече с доброта…” – каза в заключение Радка Маркова.
След доклада форумът продължи с отчет на Контролната комисия, изнесен от нейния председател Руска Ангелова; доклад на Мандатната комисия, представен от Йордан Пъдарев, и доклад на Комисията по решенията – Петър Йорданов.
Радка Маркова представи насоките за дейността на областната организация на НСП – Велико Търново, до края на календарната година.
Пред форума от представител на инициативен комитет беше представена и

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ към народните представители

Участниците в конференция оживено дискутираха различни точки в този важен документ, отразяващ волята и непримиримостта на възрастните членове на обществото ни. Във връзка с подетата кампания за подобряване жизнения стандарт на пенсионерите конференцията прие следните решения:
а) Структурите на Областната организация на НСП – В. Търново, категорично подкрепят Декларацията на Инициативния комитет за увеличаване доходите на пенсионерите (преизчисляване на пенсиите).
б) Общинските ръководства да организират спешно подписка за покрепа на декларацията в защита на нашите искания.
в) Да участваме в национални протести с искане в бюджет 2023 да се заложат средства за осъвременяване на пенсиите.
г) Да настояваме за премахвана на дискриминацията на старите пенсионери и за изравняване на старите с новите пенсии.

Вчера г-жа Маркова уточни за вестник “Борба 60+”, че във всички клубове и организации в областта със забележителна активност тече подписката в подкрепа на декларацията.

Екип на “Борба 60+”

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *