От всички пенсии 36 811 са на хора, на които не им е достигала възрастта за пенсия, за да се пенсионират при общите условия, като средно не са им достигали около 10,8 месеца. Над 153 200 души пък са се пенсионирали на по-висока възраст заради недостигащ стаж. За тази година те трябва да имат 67 години за мъжете и жените и поне 15 години действителен стаж.

За периода от януари до март са прекратени 28 768 пенсии, отчита НОИ. Най-много от прекратените пенсии са били за осигурителен стаж и възраст – близо 60 на сто, а 684 са пенсии на работили в системите на МВР и отбраната.

684 255 пенсионери получават вдовишка добавка към месечната си сума. Тя се изплаща на преживелия съпруг и сумата е 26,5% от пенсията или сбора на пенсиите, получавани от починалия партньор. 65 180 пенсионери взимат добавка за чужда помощ, а 1258 души – добавка за старост.

Средната пенсия у нас вече стига 735,48 лева за първото тримесечие на тази година, като тази да стаж и възраст вече е 777 лева. Очаквано най-високи са пенсиите в София – средната е 896,44 лева. следват Бургас с 817,22 лева и Перник – 808 лева. Във Варна и Стара Загора пенсионерите получава средно по  778 лева, Кюстендил – 771 лева, София-област – 759 лева.В Кърджали обаче средната пенсия дори не стига 600 лева, а е едва 592 лева, и това е градът с най-ниски пенсии. На опашката са още Разград – 607 лева, и Силистра – 611 лева, пише Паритени.бг.

За три месеца са успели да се пенсионират 13 287 човека. От тях едва 10 са с пенсия за първа категория труд, а 12 за втора., останалите са работили най-масовото трета категория или имат смесен стаж.