В рамките на три дни четири екипа от специалисти по пенсионни въпроси от двете държави ще дават разяснения по конкретни случаи, свързани с преценка на права в областта на пенсиите на лицата, живеещи в България, които имат осигурителни периоди, придобити съгласно законодателството на България и на Германия.

Консултациите се организират съвместно от НОИ, Федерацията на Германското пенсионно осигуряване и Германското пенсионно осигуряване – Средна Германия.

Заинтересованите лица ще могат да се консултират по въпроси, свързани с условията за придобиване на право на пенсии, преизчисляване и изплащане на пенсии съгласно правилата за координация на схемите за социална сигурност на Европейския съюз, както и да научат повече за очаквания размер на бъдещата им германска пенсия, посочват още от НОИ.

Срещите ще се проведат по предварително изготвени графици в сградата на Централно управление на НОИ-София на бул. „Александър Стамболийски“ № 62-64. Приемното време на консултантите и през трите дни ще е от 09:00 ч. до 16:30 ч. Записването става на телефони 02/926 12 91 и 02/926 12 92 или на електронна поща: [email protected].