60 Плюс БорбаБГНовини

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст достигна 909 лева

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст достигна 909 лева, съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Всеки месец НОИ предоставя информация относно касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института по силата на законова делегация.

Общият размер на отчетените приходи на държавното обществено осигуряване (ДОО) към 30 септември 2023 г. е 8 288,4 млн. лв., което представлява 73,8% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 1 029,3 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи възлизат на 15 852,4 млн. лв. или 72,7% от заложеното за годината. Разходите са с 2 949,6 млн. лв. повече в сравнение с тези през миналата година.

В структурата на общите разходи най-голям дял заемат разходите за пенсии, които са в размер на 14 071,6 млн. лв. Разходите за пенсии са с 2 988,1 млн. лв. или с 27% повече спрямо същия период на предходната година. Пенсионерите за септември 2023 г. са с 1 223 по-малко в сравнение с броя им година по-рано. Средният месечен размер на пенсията на един пенсионер е 827,14 лв., като спрямо предходния месец август увеличението е с 1,27 лв. В сравнение със същия месец на 2022 г. средният размер е по-висок със 153,83 лв. или 22,8%.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер е 909,32 лв. Той е с 1,49 лв. по-висок от този за август, а в сравнение със същия месец на миналата година е нараснал със 180,57 лв. (24,8%), съобщиха още от НОИ.

Следващите по значимост и големина в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. За посочения период те са в размер на 1 664,0 млн. лв., което показва 67,5% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са със 109,2 млн. лв. повече спрямо 2022 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към септември е 7 638,7 млн. лв.

Отчетените приходи в Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 74,0 млн. лв., което представлява 69,1% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са с 5,1 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи на Учителския пенсионен фонд към 30 септември са в размер на 63,8 млн. лв., което представлява 70,4% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са с 14 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

За фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ отчетените приходи към 30 септември  са в размер на 2 271,8 хил. лв., което представлява 103,3% изпълнение на плана за годината. Постъпилите приходи са със 162,7 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г. Общо отчетените разходи са в размер на 1 819,1 хил. лв., което представлява 38,1% изпълнение на плана за годината. Извършените разходи са със 769,0 хил. лв. повече в сравнение със същия период на 2022 г.

Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец август 2023 г. е 1431,68 лв., обявиха в началото на този месец от НОИ. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 1 септември 2022 г. до 31 август 2023 г. е 1400,41 лв.

БТА

Сн. Труд

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *