АктуалноНовини

Половината пенсионери са недоволни от пенсията

Най-удовлетворени са пенсиониралите се през последните години

Въпреки ръста на пенсиите всеки втори пенсионер не е доволен от пенсията, която получава.

 Това показва проучване на обществените нагласи за актуализиране на съществуващата пенсионна система, направено от Националния център за парламентарни изследвания. Удовлетвореността на пенсионерите не се влияе от вида на получаваната пенсия.

Както пенсиите за осигурителен стаж и възраст, така и тези за инвалидност и пр. са еднакво неудовлетворителни за пенсионерите. Най-недоволни от пенсията си са жените, пенсионерите, които живеят в столицата и в селата, представителите на етническите малцинства, както и пенсионираните със средно и по-ниско образование.

Анализът на данните показва пряка връзка между периода, в който хората са се пенсионирани, и удовлетвореността от получаваната от тях пенсия. Сред пенсионираните през последните 5 години, неудовлетвореност от пенсията си са декларирали 42%, а сред пенсионираните преди повече от 11 години – 60%. Всеки десети пенсионер е напълно доволен от размера на получаваната пенсия. Това по-често са хора, пенсионирани през последните години.

Отчита се и пряка връзка и между удовлетвореността от размера на пенсията и склонността на пенсионираните лица да работят след пенсиониране.

 

Доволните от получаваните пенсии по-рядко от останалите продължават трудовата си дейност и след придобиване право на пенсия. Финансовият мотив е сред водещите по отношение на нагласите за участие в пазара на труда и след пенсиониране.
Удовлетвореността от размера на пенсиите зависи от съотношението между осигурителните доходи и размера на получаваната пенсия. Този показател се измерва от „коефициентът на заместване на дохода“ – съотношението на средната пенсия на пенсионер към средния осигурителен доход, посочват експертите.

От данните на НОИ е видно, че от 2019 г. тенденцията при коефициентите на заместване на дохода е към повишение, през 2022 г. нетният коефициент на заместване на дохода (изчислен чрез съотношението на средномесечния размер на пенсията на пенсионер и средния нетен осигурителен доход (без задължителните удръжки върху заплатите) възлиза на 67% (66,9%). В доклада се посочва обстоятелството, че пенсиите са необлагаеми и би следвало да се съотнасят също към нетен трудов доход, пише паритени.бг.

По данни на НОИ за 2023 г. средният месечен брой на пенсионерите е с 5352 лица по-малко в сравнение с 2022 г.

 

ьСредният месечен размер на пенсията на един пенсионер за 2023 г. е 784,48 лв., което е с 16,3% повече спрямо 2022 г. Средната пенсия на един пенсионер за осигурителен стаж и възраст за 2023 г. е 861,23 лв., което е със 17,8% повече 34 в сравнение от 2022 г.

За март 2024 г. броят на пенсионерите е 2 040 181, а средният месечен размер на пенсията на един пенсионер възлиза на 826,85 лв. В сравнение със същия месец на 2023 г. той е по-висок с 88,10 лв. (11,9%). Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2024 г. е 910,49 лв. или с 12,3% (99,47 лв.) по-висок спрямо март 2023 г..

От 1 юли 2024 г. влиза в сила и 11% увеличение на пенсиите по „швейцарското правило“. От тази дата минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст става 580,57 лв., а максималната остава без промяна – 3400 лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *