60 Плюс БорбаБГЖивотът в снимки и разкази

Пенсионерските клубове от областта отчетоха дейността си

2023-а беше по-успешна от предишната, целите през настоящата са привличане на нови членове и по-тесни връзки с младите хора

 

В края на месец май в старата столица се проведе отчетно-изборната конференция на Великотърновската областна организация на Нов съюз на пенсионера. В клуба на ул. “Възрожденска” се събраха 65 делегати от общинските ръководства на областната структура.

След избора на ръководство на конференцията с председател Нелушка Миновска и секретар Стефка Никова бе гласуван дневният ред: 1. Избор на три работни комисии: мандатна, комисия по решенията и по предложенията; 2. Доклад за дейността на Областната организация през 2023 г.; 3. Отчет на Контролната комисия (докладчик Руска Ангелова); 4. Проектобюджет за 2024 г.; 5. Насоки за работата на организацията през 2024 г.; 6. Доклад на мандатната комисия (докл. Здравка Анчева); 7. Доклад на комисията по решенията (докл. Румяна Цонева); 8. Избор на Областен съвет, Изпълнително бюро, Контролна комисия.

Дългогодишният председател на Великотърновския областен съвет на пенсионерите Радка Маркова представи отчета за дейността на Областната организация на НСП – В. Търново, за отчетната година.

Тя подчерта, че конференцията се провежда в нестабилна и напрегната обстановка – както във вътрешен, така и в международен план.

“Изкривената демокрация се оказа майка-хранилница за шепа хора и мащеха за целия български народ. Вече не всяка година, а през месеци сме в избори. Борещите се да управляват непрекъснато са в преговори за подялба на министерски постове. А ние, пенсионерите, живеем с надеждата за по-добри и достойни старини…

Но въпреки мизерните ни доходи, ние сме жилаво племе – хора, които намират начин за смислен живот в клубовете на пенсионера, в мероприятия, приятелски раздумки, споделени радости и тревоги…”, се каза в доклада.

Беше обърнато особено внимание на тревожната тенденция за намаляване на членската маса на пенсионерските клубове, подкрепена с конкретни цифри.

9040 членове са отчетени през 2016 г., докато през 2023-а те са 3589. Обнадеждаващ все пак е фактът, че те са със 173 повече от предходната 2022-а.

След обстоен преглед на дейността беше поставена висока оценка на работата на Изпълнителното бюро.

Отчитането на културно-масовата и художествена дейност показа огромната работа на ръководствата и членовете в това направление. Бяха припомнени десетки незабравими празници, чествания, фестивали, сбирки, пътувания, срещи, но, както подчерта председателката, “невъзможно е тази разнообразна и многообхватна дейност да се събере само в един доклад…”. Все пак беше направен обстоен преглед на работата във всяка една общинска организация “Клубовете на пенсионера са средища най-вече за културна дейност сред възрастното население. Другата културна институция в населените места са читалищата, затова двете организации трябва да работят в тясно сътрудничество”, допълни Радка Маркова.

Беше подчертано, че Изпълнителното бюро на Областната организация полага особени грижи и за опознаване и обмяна на опит между ръководствата на общинските организации чрез организирането на т. нар. пътуващи семинари.

“Уважаеми делегати, всички тези инициативи през отчетния период отразяват богатия и разнообразен културен живот на нашите членове пенсионери. За всичко, отчетено дотук, искам да благодаря за активната и безкористна работа на членовете на Изпълнителното бюро – Нелушка Миновска, Николинка Костова, Радка Узунова, Иван Топалов, Румяна Цонева, Петър Иванов, Анка Борисова, Дарина Пенчева.

Благодаря и на всички вас – председателите и членовете на общинските клубни ръководства. Всички вие заслужавате възхищение за трудната, неизмерима и неблагодарна работа, благодарение на която обаче нашите пенсионери се зареждат с бодрост, настроение и желание за живот”, каза в заключение Радка Маркова.

Последваха многобройни изказвания, свързани с отчетената дейност, с препоръки към Централния съвет за повече съдействие и съпричастност към проблемите на възрастните хора, за облекчаване на някои техни плащания и др.

Председателят на клуба в Златарица и член на общинското ръководство Йорданка Кожухарова излезе с предложение за създаване на инициативен комитет, който да издигне кандидатурата за Почетен гражданин на Велико Търново на Радка Маркова, която вече почти 15 години оглавява областната организация на пенсионерите, а повече от две десетилетия ръководи общинската структура във Велико Търново.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *