акушерки

Актуално

Близо 2/3 от медицинските сестри в България са в пенсионна възраст

Близо 63% от полагащите труд като медицински сестри в България са на вазраст на и над 63 г. Медицинските сестри

Read More