Моско Москов – един от последните възрожденци

Идеите на Моско Москов за проучването и опазването на културно-историческото наследство на старата столица Велико Търново са актуални и днес

Прочетете повече