Създават електронно досие за пенсията

НОИ дигитализира пенсионните производства НОИ проведе онлайн информационна среща, касаеща проект за приоритетни процеси, свързани с пенсиите и предоставяне на

Прочетете повече