До 18 март избирателите с трайни увреждания могат да заявят желание за гласуване с подвижна урна

До 18.03.2023 г. включително, избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят правото си на глас в изборното

Прочетете повече