Преди години рубриката на „Борба“ „Път за двама“ събираше хора и съдби

Днес мобилните телефони и социалните мрежи създават илюзорното усещане, че не страдаме от самота   МОЖЕ БИ МНОЗИНА ОТ ЧИТАТЕЛИТЕ

Прочетете повече