работещи пенсионери

Актуално

Преизчисляват служебно пенсиите на 336 000 работещи пенсионери

Средният размер на увеличението на пенсиите при последното преизчисление беше 13,20 лева Националният осигурителен институт (НОИ) ще преизчисли от 1 април

Read More