Стефка Цанева

60 Плюс БорбаБГЖивотът в снимки и разкази

80-годишен юбилей празнува Стефка Цанева от ПК “Надежда” в Долна Оряховица

Самодейци от пенсионерския клуб и читалището в Долна Оряховица уважиха юбилея на дългогодишната начална учителка Стефка Цанева е член на

Read More